Online

COSO İç Kontrol Çerçevesini Kavrayın ve Uzmanlaşın

COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi Tasarımı ve Uygulamaları

Eğitim programının amacı; iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluğu bulunan yöneticilerin, uzmanların ve her seviyedeki çalışanın iç kontrol sisteminin amacını ve gerekliliklerini anlamalarını sağlayarak, kurum içinde yürütülen ya da yürütülmesi planlanan iç kontrol sistemi uygulamaları için ihtiyaç duyulan farkındalık ve yetkinliğin kazandırılmasıdır. Eğitim programı sonunda iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim birimlerinde görev yapan uzmanların ve iç kontrol alanında uzmanlaşmak isteyen kişilerin COSO İç Kontrol Çerçevesine İlişkin yetkinliklerini profesyonel düzeye taşıyacak yetkinlikleri kazanmaları hedeflenmektedir.

Açık program tarihleri aşağıdaki gibidir.

Eğitim Gün ve Saatleri06-07-13-14 Ocak 202411:00-15:00
Eğitim Gün ve Saatleri09-10-16-17 Mart 202411:00-15:00
Eğitim Gün ve Saatleri04-05-11-12 Mayıs 202411:00-15:00Eğitim Kapsamı

 • Genel Başlıklar
  • İç kontrol ve iç kontrol sistemi kavramı
  • İç kontrol sistemi sorumlulukları
  • İç kontrol sisteminin yönetim ile ilişkisi
  • İç kontrol sisteminin diğer yönetim araçları ile ilişkisi (İç denetim, kalite, süreç yönetimi, efqm vb)
 • COSO İç Kontrol Çerçevesi
  • COSO İç Kontrol Çerçevesi kapsamı, amacı ve kullanım alanları
  • COSO İç Kontrol Çerçevesi Kontrol Ortamı Bileşeni
   • Kontrol ortamı kavramı
   • Kontrol ortamı gereklilikleri
   • Kontrol ortamı sorumlulukları
   • Kontrol ortamı bileşenin diğer bileşenlerle ilişkisi
   • Kontrol ortamını iyileştirme örnekleri
  • COSO İç Kontrol Çerçevesi Risk Değerlendirme ve Kontrol Faaliyetleri Bileşeni
   • Risk değerlendirme bileşeninin gereklilikleri
   • Kontrol faaliyetleri bileşeninin gereklilikleri
   • Risk değerlendirme teknikleri
   • Kontrol faaliyetlerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi
   • Kontrol prosedürleri
   • Risk iyileştirme aksiyonları
   • Özellikli alanlar
    • Hile ve suistimal riskleri
    • Teknoloji riskleri
    • Değişim riskleri
  • COSO İç Kontrol Çerçevesinin Bilgi İletişim ve İzleme Bileşeni
   • Bilgi ve iletişim bileşenin gereklilikleri
   • İzleme bileşenin gereklilikleri
   • Bilgi ve iletişim standartların tasarımı ve uyumun değerlendirilmesi
   • İzleme yöntemleri
   • Sürekli izlemeler
   • Ayrı izlemeler
   • İç kontrol standartlarına uyumun izlenmesi
   • İç kontrol sistemi raporlama teknikleri


          Eğitim Yönetimi

          Açık sınıf eğitimleri online toplantı platformları üzerinden gerçekleştirilmektedir.


          Eğitim Araçları

          Katılımcılara eğitim öncesinde eğitim konularını içeren rehber doküman sağlanmaktadır.


          Eğitim Ücreti

          Eğitim programı ücreti 3.750 TL' dir. 


          Kontenjan

          Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.