Online

Risk Yönetimi Tekniklerinde Uzmanlaşın

COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi ve Risk Yönetimi Uygulamaları

COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi ve Risk Yönetimi Uygulamaları Eğitiminin amacı başta iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim birimlerinde görev yapan uzmanlarla kurumların her düzeydeki yöneticileri olmak üzere, risk yönetimi konusunda uzmanlık kazanmak isteyen kişilerin COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi ve ileri düzey risk yönetimi tekniklerini kavramalarını ve uygulama becerisi kazanmalarını sağlanmaktır.

Bu eğitim kapsamında katılımcılara sunulacak risk yönetimi model ve araçları İlknur TUNÇ tarafından modellenmiş ve başarısı uygulama ile kanıtlanmış olan özgün model ve araçlardır. COSO İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi ve ISO 31000 Risk Yönetimi Standartları ile entegrasyonu sağlanmış olan model, kurumların ihtiyacına uygun şekilde süreç bazlı, fonksiyon bazlı ya da faaliyet bazlı olarak uygulanabilir.

Açık program tarihleri aşağıdaki gibidir.

Eğitim Gün ve Saatleri16-17-23-24 Aralık 202311:00-15:00
Eğitim Gün ve Saatleri17-18-24-25 Şubat 202411:00-15:00
Eğitim Gün ve Saatleri20-21-27-28 Nisan 202411:00-15:00
Eğitim Gün ve Saatleri08-09-15-16 Haziran 202411:00-15:00

Eğitim Kapsamı

 • Kavramsal Çerçeve
  • Risk kavramı
  • Risk yönetimi kavramı
  • Stratejik ve operasyonel risk yönetimi kavramları
  • COSO İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçeveleri açısından risk yönetimi kavramı
  • Süreç bazlı risk yönetimi kavramı
  • Risk ve kontrol perspektifleri açısından risk yönetimi kavramı
 • COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi
  • COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesinin kapsamı ve amacı
  • COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesine ilişkin sorumluluklar
  • COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Bileşenleri
   • Yönetişim ve kültür
   • Strateji ve hedef belirleme
   • Performans
   • Gözden geçirme ve revizyon
   • Bilgi iletişim ve raporlama
  • Risk Yönetiminin Uygulanması
   • Risk yönetimi stratejisinin tanımlanması
   • Risk yönetimi organizasyon yapısının oluşturulması
   • Risk iştahının tanımlanması
   • Risk değerlendirme araçlarının tasarımı
    • Risk taksonomisi
    • Kontrol taksonomisi
    • Risk analizi skalaları vb.
    • Risk yönetimi bileşenleri
   • Riski tanımlama teknikleri
    • Risk senaryosu
    • Tehditler ve tehlikeye açık alanlar
    • Kayıplar
    • Kantitatif ve kalitatif risk analizi teknikleri
    • Kontrol faaliyeti tanımlama teknikleri
    • Kontrol faaliyeti değerlendirme teknikleri
    • Kontrol faaliyeti tasarımı ve risk iyileştirme teknikleri
   • Risk yönetimi izleme ve raporlama teknikleri
   • Risk izleme ve raporlama araçlarının tasarımı ve kullanımı
   • Olay risk kaydı araçlarının tasarımı ve kullanımı
   • Risk eylem planlarının tasarımı ve kullanımı


    Eğitim Yöntemi

    Açık sınıf eğitimleri online toplantı platformları üzerinden gerçekleştirilmektedir.


    Eğitim Araçları

    Katılımcılara eğitim öncesinde eğitim konularını içeren rehber doküman sağlanmaktadır.


    Eğitim Ücreti

    Eğitim ücreti 3.750 TL' dir.


    Kontenjan

    Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.