Online - Yüzyüze

Kurumunuza özel tasarlanan programlar

*Kurumsal Eğitim Programları* Kuruma Özel İçerik ve Yöntemlerle

Her kurumun kültürü, olgunluk seviyesi, ihtiyaçları, beklentileri, uygulama deneyimleri, katılımcıların profili ve yetkinlikleri vb. farklıdır. Bu nedenle, aynı başlık altında bile olsa, eğitim içerik ve yönteminin kurum özelinde, ihtiyaçlar dikkate alınarak planlanması gerekir.  Eğitim programında en yüksek faydanın sağlanması, bu şekilde mümkün olabilir.

Bu nedenle, Kurumsal eğitim içerikleri; kurumun ihtiyaç ve talepleri ile eğitim sonunda hedeflenen kazanımlar kurumla birlikte değerlendirildikten sonra, bu değerlendirmeye uygun şekilde hazırlanmaktadır. 

Kurumsal Kategoride sunulan eğitim programları konularından bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

 • İç Kontrol Sistemi ve Uygulamaları
 • Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları
 • Değişim Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Transaksiyonel Analiz
 • Liderlik
 • Ekip Yönetimi
 • Etkili Yönetim Teknikleri


Kurumunuzda özel eğitim programları oluşturmak için lütfen ön görüşme randevusu oluşturmak için benimle iletişime geçin. 

Ön görüşme randevusu oluştururken, bu görüşmeyi en verimli şekilde gerçekleştirebilmemiz için lütfen aşağıdaki konularda beni bilgilendirin:

 • İç Kontrol sistemi konusundaki ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz nelerdir?
 • İç kontrol ve iç denetim biriminiz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu birimlerde görev yapan kişi sayısı nedir?
 • Kurumunuzun adı, lokasyonu, çalışan sayısı büyüklüğü nedir?
 • Hizmet almayı planladığınız tarih nedir?
 • Bana nasıl ulaştınız?