Çalıştaylarınızın başarısını artırın

Moderatörlük Desteği


Daha iyi sonuçlar için beyin fırtınasına ihtiyaç duyduğunuz konularda yapılandırılmış çalıştay yönetimi ve çalıştay moderatörlüğü desteği almak, yorucu çabalarla bir araya getirdiğiniz kişilerin vakitlerini en etkili şekilde kullanarak en faydalı sonuçları almanıza yardımcı olur.

Çalıştay moderatörlük desteği kapsamı
 • Çalıştay yöntem, araç ve tekniklerinin belirlenmesi ve hazırlanması
 • Çalıştay katılımcılarının özelliklerinin belirlenmesi,
 • Çalıştay programının yapılandırılması
 • Çalıştay bilgilendirme sunumunun hazırlanması ve aktarılması
 • Çalıştayın moderasyonu
 • Çalıştay sonuçlarının raporlanması


Örnek Çalıştay Konuları
 • Kontrol öz değerlendirme
 • Stratejik risk değerlendirme
 • Süreç bazlı risk değerlendirme 
 • Süreç iyileştirme
 • Strateji ve hedef belirleme

Gibi çalışmalar, ilgili ekip üyelerinin bir araya gelmesi ve beyin fırtınası ortamının oluşturulması ile en yüksek katma değeri sağlarlar. 


Bu danışmanlık hizmeti ile ilgileniyorsanız, lütfen ön görüşme randevusu oluşturmak için benimle iletişime geçin. 


Ön görüşme randevusu oluştururken, bu görüşmeyi en verimli şekilde gerçekleştirebilmemiz için lütfen aşağıdaki konularda beni bilgilendirin:

 • İç Kontrol ve risk yönetimi sistemi konusundaki ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz nelerdir?
 • İç kontrol ve/veya risk yönetimi biriminde görev yapan kişi sayısı nedir?
 • Kurumunuzun adı, lokasyonu, çalışan sayısı büyüklüğü nedir?
 • Hizmet almayı planladığınız tarih nedir?
 • Bana nasıl ulaştınız?

diğer içerikler

Danışmanlık Hizmetleri

COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi Tasarımı

COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi Tasarımı

İç Kontrol Sisteminizi Uluslararası Standartlara Taşıyın

COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi Tasarımı

İç Kontrol Sisteminizi Uluslararası Standartlara Taşıyın

Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Tasarımı

Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Tasarımı

Ölçülebilir ve Yönetebilir Risk Yönetimi Sistemleri Tasarlayın

Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Tasarımı

Ölçülebilir ve Yönetebilir Risk Yönetimi Sistemleri Tasarlayın

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimleri İçin Mentorluk Desteği

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimleri İçin Mentorluk Desteği

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yeteneklerinizi Geliştirin, Güncelleyin ve Güçlendirin

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimleri İçin Mentorluk Desteği

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yeteneklerinizi Geliştirin, Güncelleyin ve Güçlendirin