İç Kontrol Sisteminizi Uluslararası Standartlara Taşıyın

COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi Tasarımı

İç Kontrol Sistemi kurum, kuruluş ve şirketlerin; stratejik, operasyonel, finansal ve yasal hedeflerine ulaşabilmeleri için riskleri proaktif şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir yönetim disiplindir.

Riskleri proaktif bir şekilde yönetebilme kabiliyetine sahip olmak, gecikmiş taahhütler, kazara ya da kötü niyetle ortaya çıkabilen beklenmeyen kayıplar, hatalı işlemler, suiistimaller vb hemen her gün kurumunuzun her hangi bir alanında karşılaştığınız olumsuz durumları önceden öngörebilmek ve öngörü sayesinde geliştireceğiniz tedbirlerle onlar üzerinde kontrol gücüne sahip olabilmek demektir. 

İç Kontrol Sistemi, kurumunuzun ihtiyaç duyduğu bu kontrol gücünü sağlayacak yönetim araçlarını tanımlamanızı ve kullanmanızı sağlayarak riskleri yönetmenize yardımcı olur.

COSO İç Kontrol Çerçevesi, dünya genelinde en yaygın olarak kabul gören iç kontrol standartlarını sağlar. Bu standart seti, kurum kültürü, vizyon, strateji ve liderlikten, organizasyon yapısı, iş süreçleri, kontrol prosedürleri, kaynak ve yetenekler, bilgi ve iletişim yöntemleri, izleme ve denetime kadar geniş bir kapsamda kurumunuzun yönetimini kontrol altına alabileceğiniz bir model sunar.

Diğer taraftan, teorik bir perspektiften sunulan bu modelin kurumlar için anlaşılması ve yorumlanması zorlayıcıdır. Etkili bir iç kontrol sistemi oluşturabilmek, yönetimin hemen hemen her alanında katılım ve entegrasyon gerektirir. İşte zorluk ve uzmanlık ihtiyacı da tam bu noktada başlar.


İç Kontrol Sistemi Tasarımı Danışmanlığı Kapsamında Sunulan Hizmetler:

   • İç Kontrol Biriminin Oluşturulması
    • İç kontrol uzmanlarının seçimi
    • İç kontrol uzmanlarının yetiştirilmesi
    • İç kontrol birimi çalışma esaslarının belirlenmesi

    • İç Kontrol Sisteminin Tasarımı
     • Ön Analiz
      • Kurumun iç kontrol olgunluk seviyesinin COSO İç Kontrol Çerçevesi baz alınarak değerlendirilmesi
      • İç Kontrol Sisteminden beklentilerin değerlendirilmesi
      • İç Kontrol Kurumsal Alt Yapısına İlişkin ihtiyaçların tespit edilmesi
     • İç Kontrol konusunda kurum içinde farkındalık ve kapasite geliştirilmesi
     • Risk değerlendirme sisteminin oluşturulması
     • Kontrol faaliyetlerinin ve kontrol prosedürlerinin tanımlanması ve yeterliliğinin değerlendirilmesi
     • Risk iyileştirmeye yönelik aksiyonların planlaması
     • Kontrol sisteminin COSO İç Kontrol Çerçevesi ile uyumlandırılması


    İç kontrol sistemi konusunda en iyi standart seti ve iyi uygulama örnekleri mümkündür ancak, tüm kurumlar için tek bir iç kontrol sistemi modeli mümkün değildir.

    Uzun yıllardır, farklı sektörlerde ve  farklı kurumsal yapılarda onlarca iç kontrol sistemi tasarımı, değerlendirme ve iyileştirme projesinde edinmiş olduğum deneyimlerle oluşturduğum iç kontrol sistemi tasarım çözümleriyle kurumunuzun başarısına katkı sağlamak üzere rehberlik sağlamaktan mutluluk duyacağım.


    Kurumunuzda COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi oluşturmak ya da kontrol sisteminizi iyileştirmek için bu danışmanlık hizmeti ile ilgileniyorsanız, lütfen ön görüşme randevusu oluşturmak için benimle iletişime geçin. 


    Ön görüşme randevusu oluştururken, bu görüşmeyi en verimli şekilde gerçekleştirebilmemiz için lütfen aşağıdaki konularda beni bilgilendirin:

    • İç Kontrol sistemi konusundaki ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz nelerdir?
    • İç kontrol ve iç denetim biriminiz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu birimlerde görev yapan kişi sayısı nedir?
    • Kurumunuzun adı, lokasyonu, çalışan sayısı büyüklüğü nedir?
    • Hizmet almayı planladığınız tarih nedir?
    • Bana nasıl ulaştınız?

    diğer içerikler

    Danışmanlık Hizmetleri

    Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Tasarımı

    Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Tasarımı

    Ölçülebilir ve Yönetebilir Risk Yönetimi Sistemleri Tasarlayın

    Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Tasarımı

    Ölçülebilir ve Yönetebilir Risk Yönetimi Sistemleri Tasarlayın

    İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimleri İçin Mentorluk Desteği

    İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimleri İçin Mentorluk Desteği

    İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yeteneklerinizi Geliştirin, Güncelleyin ve Güçlendirin

    İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimleri İçin Mentorluk Desteği

    İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yeteneklerinizi Geliştirin, Güncelleyin ve Güçlendirin

    Moderatörlük Desteği

    Moderatörlük Desteği

    Çalıştaylarınızın başarısını artırın

    Moderatörlük Desteği

    Çalıştaylarınızın başarısını artırın